სრულყოფილება ხელმისაწვდომია


 
 
 
სიახლეების სორტირება: თარიღის მიხედვით | პოპულარობა | ხილვადობის მიხედვით | კომენტარებით | ანბანის მიხედვით


SPRING LOOKS - 2015

ავტორი: eka777 от 13-03-2015, 18:31, ნახა: 564

Share
0
SPRING LOOKS - 2015

SPRING LOOKS - 2015

კატეგორია: მოდა

 


პომ?დვრ?ს წვენშ? მომზადებულ? სამარხვო ორცხობ?ლა

ავტორი: eka777 от 12-03-2015, 15:19, ნახა: 384

Share
0
პომ?დვრ?ს წვენშ? მომზადებულ? სამარხვო ორცხობ?ლა

მარ?ლ?ან? ორცხობ?ლა

მზ?ან?, ნათელ? სამარხვო არომატულ? ორცხობ?ლა. პომ?დვრ?ს წვენ?ს დამატებ?თ ორცხობ?ლა საკმაოდ ლამაზად გამო?ყურება.
არააა ტკბ?ლ? და გემოთ? გავს დამარ?ლებულ კრეკერებს.

ახლად გამომცხვარ ორცხობ?ლას ჯერ კ?დევ ცხელს მოვაყაროთ წვრ?ლად დაფხვნ?ლ? მარ?ლ? სანელებთან ერთად.
თუ ორცხობ?ლ?ს ცომს ძალ?ან გავაბრტყელებთ ხრაშუნა გამოვა, თუ არადა რბ?ლ?. ორ?ვე ძალ?ან გემრ?ელ?ა, თქვენ ორ?ვე სცადეთ.

პომ?დვრ?ს წვენშ? მომზადებულ? სამარხვო ორცხობ?ლა

კატეგორია: ცომეული, სამარხვო კერძები

 


წმ?და დ?დ? მარხვა

ავტორი: eka777 от 11-03-2015, 23:07, ნახა: 479

Share
0
წმ?და დ?დ? მარხვა

წმ?და დ?დ? მარხვა

კატეგორია: რელიგია

 


მარ?ლ? - ნაცნობ? უცნობ?

ავტორი: eka777 от 11-03-2015, 22:08, ნახა: 714

Share
0
მარ?ლ? - ნაცნობ? უცნობ?
ანუ მ?ს? გასაოცარ? სამკურნალო თვ?სებებ?


მარ?ლ? - ნაცნობ? უცნობ?

დღეს მოგ?ყვებ?თ მარ?ლ?ს სამკურნალო თვ?სებებზე, რომელსაც ჯერ კ?დევ მეორე მსოფლ?ო ომ?ს დროს ?ყენებდნენ დაჭრ?ლ? მეომრებ?ს სამკურნალოდ. მარ?ლ?ს ჰ?პერტონ?ულ? ხსნარს აქტ?ურად გამოყავს ორგან?ზმ?დან ყველა მავნე ნ?ვთ?ერებებ?, შველ?ს დაბეჟ?ლ?ობას, დაჩ?რქებულ და დაზ?ანებულ კერებს აღადგენს საოცრად სწრაფად. ეს მეთოდ? კარგად დავ?წყებულ? ?ქნა დღევანდელ ყოფ?ერებაშ? და თ?თქმ?ს აღარ გამო?ყენება. ამ?ტომ გვ?ნდა რომ მარ?ლ?ს ამ საოცარ თვ?სებებზე და მ?ს გამოყენებ?ს მეთოდებზე მოგ?ყვეთ დღეს.

კატეგორია: ჯანმრთელობა

 


სტაფ?ლოს წვენ? - ჯანმრთელობ?სა და ს?ლამაზ?სთვ?ს

ავტორი: eka777 от 2-03-2015, 23:20, ნახა: 601

Share
0
სტაფ?ლოს წვენ? - ჯანმრთელობ?სა და ს?ლამაზ?სთვ?ს

ძველ? რომაელებ? ბოსტნეულშ? პ?რველ ადგ?ლ სტაფ?ლოს ან?ჭებდნენ. დ?დ? დღესასწაულებზე ტკბ?ლეულ?ს ნაცვლად ერთმანეთს სტაფ?ლოს ჩუქნ?დნენ.
ჩვენ? წ?ნაპრებ? ამ ბოსტნეულს გაეცნენ XV საუკუნეშ? და მას შემდეგ დ?დ? რაოდენობ?თ მოჰყავდათ.

სტაფ?ლოს წვენ? - ჯანმრთელობ?სა და ს?ლამაზ?სთვ?ს

კატეგორია: ჯანმრთელობა

 


ს?ლამაზე მაკ?აჟ?ს გარეშე

ავტორი: eka777 от 14-02-2015, 20:20, ნახა: 1674

Share
1
ს?ლამაზე მაკ?აჟ?ს გარეშე

ს?ლამაზე მაკ?აჟ?ს გარეშე

თანამედროვე სამყაროშ? გოგონას უკვე ადეკვატურად ვეღარ აღ?ქვამენ მაკ?აჟ?ს გარეშე. ჩვენ უკვე ?სე მ?ვეჩვ?ეთ თვალზე ფანქრ?ს, კანზე პუდრ?ს, ტუჩსაცხ?ს ხმარებას, რომ გვერდ?თ მაღაზ?აშ?ც კ? ვერ გავდ?ვარ მათ? მოხმარებ?ს გარეშე.

ა? ფრანგ? ქალბატონებ? კ?, რომლებ?ც ?თვლებ?ან ქალურობ?ს და ელეგანტურობ?ს ეტალონად ხშ?რად აოცებენ ჩამსვლელებს ?მ?თ, რომ საოცრად მოვლ?ლებ? არ?ან გრამ? მაკ?აჟ?ს გარეშეც.

კატეგორია: თვალები, ტუჩები, სახე

 


როგორ გავ?უმჯობესოთ მხედველობა? ბე?თს?ს მეთოდ?

ავტორი: eka777 от 13-02-2015, 16:25, ნახა: 785

Share
0
როგორ გავ?უმჯობესოთ მხედველობა? ბე?თს?ს მეთოდ?

როგორ გავ?უმჯობესოთ მხედველობა? ბე?თს?ს მეთოდ?

არსებობს რამდენ?მე საშუალება ?მ?სათვ?ს, რომ გავ?უმჯობესოთ მხედველობა სათვალ?ს მოხმარებ?ს გარეშე.
ერთერთ? ასეთ? მეთოდ? ეკუთვნ?ს XX საუკუნ?ს ცნობ?ლ ექ?მს უ?ლ?ამ ბე?თსს.
ბე?თს?ს თეორ?ს მ?ხედვ?თ მხედველობ?ს დაქვე?თებას ადამ?ანშ? ძ?რ?თადად ?წვევს გაუწონასწორებელ? ფს?ქოლოგ?ურ? მდგომარეობა,
რომლ?ს დროსაც ადამ?ან? ძლ?ერ ძაბავს მხედველობას და ხელოვნურად ა?ძულებს თვალს გადაღლას.
?ნდუსტრ?ულ? ტექნოლოგ?ებ?ს განვ?თარებ?ს ფეხდაფეხ უარესდება ადამ?ან?ს მხედველობაც.
თანამედროვე ც?ვ?ლ?ზებულ? ადამ?ან? ?მყოფება გაუთავებელ? დაძაბულობ?სა და სტრესებ?ს ქვეშ.
ხშ?რად ?მდენად დაძაბულ?ა ადამ?ან? სამუშაო გრაფ?კ?თ, რომ ვეღარ უძლებს და ?მყოფება ფს?ქ?კურ? აშლ?ლობ?ს ზღვარზე.
არავ?სთვ?ს არაა სა?დუმლო, რომ არასწორ? კვება, დაბ?ნძურებულ? ჰაერ?, მჯდომარე ცხოვრებ?ს წეს?,
ქალაქ?ს გაუთავებელ? სტრესულ? მდგომარეობა ნეგატ?ურად ა?სახება არა მარტო მხედველობაზე არამედ ზოგადად ჯანმრთელობაზე.

კატეგორია: თვალები, ჯანმრთელობა

 


26–ე ფსალმუნ?

ავტორი: eka777 от 20-12-2014, 19:07, ნახა: 1438

Share
2
26–ე ფსალმუნ? ყველაზე ძლ?ერ?ა ფსალმუნთა შორ?ს,
ამას ადასტურებენ დ?დ? რუს? მამა ნ?კოლოზ რაგოზ?ნ? და ნეტარ? დედა პელაგ?ა რ?აზანელ?.

"ვ?ნც მას დღეშ? სამჯერ მა?ნც წა?კ?თხავს,?სე გა?ვლ?ს ბოროტ ძალებს შორ?ს როგორც ტანკშ? მყოფ?"–ამბობდა ნეტარ? დედა


26–ე ფსალმუნ?

კატეგორია: რელიგია

 


ს?ახლე ! გა?ხსნა ახალ? ონლა?ნ მაღაზ?ა www.marystyle.ge

ავტორი: mary от 14-12-2014, 20:22, ნახა: 976

Share
0
ს?ახლე www.mary.ge-?ს მკ?თხველ?სთვ?ს ! გა?ხსნა ხელნაკეთ? სამკაულებ?ს ონლა?ნ მაღაზ?ა www.marystyle.ge, სადაც თქვენ შეძლებთ ჩვენს მ?ერ დამზადებულ? ხელნაკეთ? სამკაულებ?ს შეძენას. ეწვ?ეთ ჩვენს ვებსა?ტს და გაგვ?ზ?არეთ თქვენ? შეხედულებებ?! love
სამკაულებშ? გამოყენებულ? ძ?რ?თად? მასალა არ?ს თ?ხა, ჩვენ? მ?ზან?ა კლ?ენტ?სთვ?ს მ?წოდებულ? პროდუქც?ა ?ყოს ეკოლოგ?ურად სუფთა. თ?თოეულ? სამკაულ? არ?ს ?ნდ?ვ?დუალურ? და უნ?კალურ?.
ფე?სბუქ?ს გვერდ? - https://www.facebook.com/mary.ge
ადმ?ნ? მარ?ამ მჭედლ?შვ?ლ? - https://www.facebook.com/mari.mchedlishvili2994
E-mail - mariam2994@gmail.com
ს?ახლე ! გა?ხსნა ახალ? ონლა?ნ მაღაზ?ა www.marystyle.ge

კატეგორია: მოდა, სამკაული, ხელნაკეთი, ხელოვნება

 


9 მ?ზეზ? თუ რატომ უნდა და?წყო ს?რბ?ლ?

ავტორი: eka777 от 12-12-2014, 22:12, ნახა: 1014

Share
0
9 მ?ზეზ? თუ რატომ უნდა და?წყო ს?რბ?ლ?.
ეს ყველაზე მარტ?ვ? მეთოდ?ა რომ ფორმაშ? ?ყოთ ყოველთვ?ს.


ს?რბ?ლ? ეს ფ?ზ?კურ? დატვ?რთვ?ს ყველასათვ?ს ხელმ?საწვდომ? სახეობაა.
ამ?სათვ?ს არაა საჭ?რო არანა?რ? ეკ?პ?რება, ამ?სათვ?ს მხოლოდ შესაბამ?ს? ფეხსაცმელ?ა საჭ?რო ამ შემთხვევაშ? ბოტას?.
ს?რბ?ლ? დადებ?თად მოქმედებს ადამ?ან?ს თ?თქმ?ს ყველა ორგანოზე.

მ?ს? დადებ?თ? გავლენა ვრცელდება საყრდენ-მამოძრავებელ, გულს?სხლძარღვთა, ენდოკრ?ნულ და სხვა ს?სტემებზე.
ს?ბრ?ლ? სასარგებლოა, როგორც მამაკაცებ?სთვ?ს ასევე ქალბატონებ?სთვ?ს, მოხუცებ?სა და ახალგაზრდებ?სათვ?ს.
ვ?ნც და?წყებს ს?რბ?ლს ?ს შეუფასებელ ს?კეთეს მოუტანს საკუთარ ორგან?ზმს.

9 მ?ზეზ? თუ რატომ უნდა და?წყო ს?რბ?ლ?

კატეგორია: ჯანმრთელობა

 


ვაშლ?ს ჯემ? წ?თელ? მოცხარ?თ

ავტორი: eka777 от 9-12-2014, 20:54, ნახა: 564

Share
0
ვაშლ?ს ჯემ? წ?თელ? მოცხარ?თ

ეს ვაშლ?ს ჯემ?ს რეცეპტ? ?მ?თ განსხვავდება დანარჩენ? ვაშლ?ს ჯემებ?საგან , რომ ზომ?ერად ტკბ?ლ?, წ?თელ? მოცხარ?ს სულ ოდნავ მჟავე გემოთ? და ლ?მნ?ს ცედრ?ს არომატ?თაა გაჯერებულ?, ერთ? ს?ტყვ?თ ძალ?ან გემრ?ელ?ა.

მაგრამ თქვენ თუ აპ?რებთ მ?ს? დ?დ? ხნ?თ შენახვას, მოგ?წევთ შაქრ?ს რაოდენობ?ს გაზრდა დაახლოვებ?თ 1, 5 ჯერ და სტერ?ლურ ქ?ლებშ? მათ? შენახვა (ამ?ს დაწერა არაა საჭ?რო, მაგრამ მა?ნც შეგახსენებთ winked ).

ვაშლ?ს ჯემ? წ?თელ? მოცხარ?თ

კატეგორია: მურაბა და მწნილი

 


ზე?თუნ?ს ზეთ?. ფაქტებ? და მ?თებ?.

ავტორი: eka777 от 8-12-2014, 21:39, ნახა: 935

Share
2
ზე?თუნ?ს ზეთ?. ფაქტებ? და მ?თებ?.
ავ?ცენამ ზე?თუნ?ს ზეთ? წამალს გაუტოლა. ეს გასაკვ?რ?ც არაა. ასეთ? რაოდენობა სასარგებლო ნ?ვთ?ერებებ?ს და ანტ?ოქს?დებ?სა არაა არც ერთ მცენარეულ ცხ?მებშ?.

ზე?თუნ?ს ზეთ?. ფაქტებ? და მ?თებ?.

კატეგორია: საინტერესო, ჯანმრთელობა

 


Spring 2015 Ready-to-Wear - Costello Tagliapietra

ავტორი: eka777 от 7-12-2014, 17:26, ნახა: 731

Share
0
Spring 2015 Ready-to-Wear
Costello Tagliapietra


Spring 2015 Ready-to-Wear - Costello Tagliapietra

კატეგორია: მოდა

 


ყველ?ს ოლადებ?

ავტორი: eka777 от 7-12-2014, 15:25, ნახა: 732

Share
2
ყველ?ს ოლადებ?
ოლადებ?ს უამრავ? რეცეპტ?ებ?ა და არცაა გასაკვ?რ?, ?მ?ტომ რომ ?ს?ნ? საკმაოდ მარტ?ვ? მოასმზადებელ?ა, ნოყ?ერ? და ბ?უჯეტ?სთვ?ს ?აფ? კერძ?ა.
ოლადებ?ს ტკბ?ლ? ვერს?ა ჩა?სთვ?საა განკუთვნ?ლ?, მურაბებ?თ, ჯემ?თ, თაფლ?თ და შოკოლად?ს პასტ?თ.
მათ? ძ?რ?თად? შემადგენელ? ?ნგრად?ენტებ? კვერცხ?, რძე, ფქვ?ლ? და ცხ?მ?ა.
განსაკუთრებულად გემრ?ელ? ოლადებ? გამოდ?ს როდესაც ?ნგრად?ენტად ვ?ყენებთ ყველს, ნ?ორს და მწვან?ლს.
სულ 30 წუთ? და ოჯახს ნოყ?ერ? ოლადებ?თ გაახარებთ.

ყველ?ს ოლადებ?

კატეგორია: ცომეული

 


გ?ლოცავთ წმ?და დ?დმოწამე ეკატერ?ნეს ხსენებ?ს დღეს!

ავტორი: eka777 от 7-12-2014, 11:00, ნახა: 547

Share
0
ყველას გ?ლოცავთ წმ?და დ?დმოწამე ეკატერ?ნეს ხსენებ?ს დღეს, წმ?დ?სა ამ?ს მეოხებ?თა ქრ?სტე ღმერთმა ჩვენმა შეგვ?წყალოს!

გ?ლოცავთ წმ?და დ?დმოწამე ეკატერ?ნეს ხსენებ?ს დღეს!

ჰო?, წმ?დაო ეკატერ?ნე, ქალწულო და მოწამეო, ჭეშმარ?ტო სძალო ქრ?სტესო! გვედრ?თ შენ, მრჩობლ?სა მადლ?სა მეოხებ?თა, მ?თვე წ?ნასწარ აღგჭურვა რა ს?ძემან შენმან, უტკბ?ლესმა ?ესუმ, ვ?თარცა მტანჯველ?ს საცთურთა შემარცხვენელმან, ს?ბრძნ?თა შენ?თა ორმეოცდაათ? რ?ტორ?ს მძლეველმა და ზეც?ურ? მოძღვრებ?თ მათმა დამრწყულებელმა, ჭეშმარ?ტ? სარწმუნოებ?ს ნათლ?საკენ წარმართე სვლა? მათ?, ეგრეცე ჩვენთვ?ს გამო?თხოვე ღმრთაებრ?ვ? ს?ბრძნე? ესე, რა?თა ჯოჯოხეთ?ს მტანჯველ?სა ხრ?კთა დამარღვეველნ?, სოფლ?ურ და ხორც?ელ საცდურთა მომძულებელნ?, ღ?რს ვ?ქმნეთ ღმრთაებრ?ვ? დ?დებ?სა და ჩვენ? წმ?და, მართლმად?დებელ? სარწმუნოებ?ს გასავრცელებლად, მ?ს ღ?რსეულ ჭურჭლად ქცეულნ?, ზეც?ურ კარავსა შ?ნა, შენთანა ვაქებდეთ და ვად?დებდეთ უფალსა და მეუფესა ჩვენსა, ?ესუ ქრ?სტეს, უკუნ?თ? უკუნ?სამე, ამ?ნ!

კატეგორია: რელიგია

 

უკან წინ