მცენარეთა გამრავლება... » სრულყოფილება ხელმისაწვდომია


 
 
 


მცენარეთა გამრავლება...

ავტორი: eka777 18-09-2013, 20:54, ნახეს: 5315

Share
3
თებერვლ?ს მეორე ნახევარ? მცენარეთა გამრავლებ?სათვ?ს საუკეთესოა, რადგანაც ამ დროს ვეგეტაც??ს პერ?ოდ? ?წყება და ტემპერატურა ყოველდღ?ურად მატულობს.
თუმცა, ეს ყველა მცენარეს არ ეხება. განსაკუთრებულად წარმატებულად ამ დროს დეკორატ?ულ? მცენარეებ?ს გამრავლება შე?ძლება.

მცენარეთა გამრავლება...

თებერვლ?ს ბოლოს, სასურველ?ა, გავსხლათ გერან?, რომლ?ს ძლ?ერ?, ზედა ტოტებ? შეგვ?ძლ?ა წყალშ? დავაფესვ?ანოთ ან პ?რდაპ?რ ქოთანშ? ჩავრგოთ.
დაახლოეებ?თ ერთ თვეშ? ?გ? ზრდას და?წყებს. ასევე ადვ?ლად ფესვ?ანდება აუკუბა, ჯუჯა ვარდებ? ან სხვა ჯ?შ?ს ვარდებ?ც.

მცენარეთა გამრავლება...

დეკორატ?ულ? სუროებ?ს ჯ?შებ? და წ?წვოვან? მცენარეებ?. სუროს შემთხვევაშ? საჭ?როა ტოტ? პატარა კალმებად დავჭრათ და ქოთანშ? ან მ?წაშ? ჩავარჭოთ.
?გ? საკმაოდ ადვ?ლად ფესვ?ნდება. კარგ?ა კლეროდენდრონ?ს, აბუტ?ლონ?ს, ჰ?ბ?სკუსებ?ს სხვადასხვა ჯ?შებ?ს და ფუქს??ს ტოტებ?ს დაფესვ?ანება.
მათ? კალმებ? ადვ?ლად გამო?ღებს ფესვებს თუკ? შლამნარევ მ?წაშ? ჩავრგავთ.

გაზაფხულზე არ შე?ძლება კამელ?ებ?სა და აზალ?ებ?ს გამრავლება, რადგანაც ?ს?ნ? აყვავებ?სთვ?ს ემზადებ?ან.
მათ? გამრავლებ?სთვ?ს საუკეთესო დრო მეორე ვეგეტაც??ს პერ?ოდ? _ 20 ?ვლ?ს?დან 20 აგვ?სტომდე პერ?ოდ?ა.

მცენარეთა გამრავლება...

ერთწლოვან? მცენარეებ?

ერთწლოვან? მცენარეებ?ს წ?ნასწარ? გახარებ?სათვ?ს გამო?ყენეთ უფრო მსუბუქ? სუბსტრატებ? (მ?წ?სა და ტორფ?ს ნარევ? შემდეგ? შეფარდებ?თ 1:0–3).
ყ?ნვ?სადმ? მგრძნობ?არე სახეობებ? გაახარეთ თბ?ლ შენობაშ? (ბ?ნა, ორანჟერეა, აფსკ?თ დაფარულ? სათბურ?) და გადარგეთ 15 მა?ს?ს შემდეგ.

ქოთან? აავსეთ გრუნტ?თ ?სე, რომ ზევ?თ დარჩეს 2 სმ თავ?სუფალ? ს?ვრცე. გახსენ?თ თესლებ?ს პაკეტ? და მ?წას ქოთანშ? თანაბრად მოაყარეთ.
პატარა ზომ?ს თესლებს (ყაყაჩოს თესლ?ს ზომ?ს) მ?წა უმჯობეს?ა, არ მოაყაროთ. დ?დ? ზომ?ს თესლებს მოაყარეთ მ?წ?ს თხელ? ფენა (0,5–1 სმ).

დათესვ?ს შემდეგ ქოთანს შუშ?ს ნაჭერ? დააფარეთ (ძ?რ?თადად ეს ეხება მ?წამოუყრელ პატარა ზომ?ს თესლებს). შუშა ყოველდღე მოაშორეთ 5–10 წუთ?ს განმავლობაშ?.
როცა პ?რველ? ძ?რ? თავს ამოყოფს, ახალგაზრდა მცენარეებს მოაყარეთ მ?წ?ს თხელ? ფენა (1–2 მმ) და შუშა აღარ დააფაროთ.
ნორჩ? მცენარეებ?სათვ?ს აუც?ლებელ?ა ს?ნათლ?ს საკმარ?ს? რაოდენობა.

თუ თქვენ ბევრ? თესლ? გამო?ყენეთ, ნორჩ? მცენარეებ? განვ?თარებ?ს სტად?აზე 2 გამოღებულ? ფოთლ?თ შეგ?ძლ?ათ ცალკცალკე გადარგოთ ქოთანშ?.
პატარა თესლებს (სელ?) მ?წ?ს მოყრა აღარ ჭ?რდება, დათესვ?ს შემდეგ შეგ?ძლ?ათ ნ?ადაგ? ფოცხ?თ აურ?ოთ.

დათესვ?ს ადგ?ლ?: ა – ორანჟერეა, სათბურ?, ბ?ნ?ს ფანჯარა, 20–25 oC ტემპერატურა ბ – პ?რდაპ?რ მ?წაშ? ც?ფრებ? აღნ?შნავს წელ?წად?ს თვეებს,
– (ტ?რე) ნ?შნავს, რომ ნათესარ? არ საჭ?როებს გადარგვას (თესლებ? პ?რდაპ?რ ?თესება მუდმ?ვ ადგ?ლას).

მცენარეთა გამრავლება...

მრავალწლოვან? მცენარეებ?

მრავალწლოვან? მცენარეებ?ს დათესვ?ს მეთოდ? ?გ?ვეა, როგორც ერთწლოვანებ?სა. მრავალწლოვან? მცენარეებ?ს ყველა სახეობა შეგ?ძლ?ათ გაახაროთ პ?რდაპ?რ ღ?ა ც?ს ქვეშ (დასაწყ?სშ? ხეებ?ს ნახევრად ჩრდ?ლშ?, მოგვ?ანებ?თ კ? მზეზე)

ხეებ? და ბუჩქნარებ?


თესლებ?ს დათესვა ?სევე ხდება, როგორც ერთწლოვანებშ?, მაგრამ არ?ს ერთ? განსხვავება. ყ?ნვაგამძლე სახეობებ?ს თესლებ? უნდა გა?ყ?ნოს. ამ?ტომ მათ? დათესვა უნდა მოხდეს მარტ–აპრ?ლშ?. ნათეს? სადმე ბაღშ? ან ფანჯრ?ს გარეთა რაფაზე დადგ?თ, რათა ნათესზე ?მოქმედოს ყ?ნვამ და დაბალმა ტემპერატურამ.

არაყ?ნვაგამძლე ჯ?შებ? (ბ?ნაშ? – აკაც?ებ?, ევკალ?პტებ?, დაფნა, Protea,…) დათესეთ როგორც ერთწლოვანებ? და ნათესებ? 20–25 oC–ზე მოათავსეთ.
დათესვ?ს ს?ღრმე თესლებ?ს ზომაზეა დამოკ?დებულ?. ევკალ?პტ?ს წვრ?ლ თესლებს მ?წას არ აყრ?ან, არამედ უბრალო მ?წაშ? ჩატკეპნ?ან.

დანარჩენ წვრ?ლ თესლებს აფარებენ ნ?ადაგ?ს თხელ ფენას. უფრო მსხვ?ლ თესლებს (მუხა, ზეთ?სხ?ლ?) 3–5 სმ ს?ღრმეზე თესავენ.
დ?დ? ზომ?ს თესლებს კ? (წაბლ?, თხ?ლ?) თესავენ 5–10 სმ ს?ღრმეზე.

მცენარეთა გამრავლება...

კატეგორია: მცენარეები

პატივცემულო მომხმარებელო, თქვენ შემოხვედით როგორც დაურეგისტრირებელი მომხმარებელი, გთხოვთ დარეგისტრირდეთ და შემოხვიდეთ საიტზე თქვენი სახელით.

<
 • პუბლიკაციები: 0
 • კომენტარები: 0
 • ICQ: --
29 მაი 2014 21:21

აჩ?კო

ციტატა
 • ჯგუფი: სტუმარი
 • რეგისტრაცია: --
 
momwon tqveni saiti


<
 • პუბლიკაციები: 0
 • კომენტარები: 0
 • ICQ: --
14 ნოემბერი 2014 21:03

გ?ორგ? ჩაგელ?შ

ციტატა
 • ჯგუფი: სტუმარი
 • რეგისტრაცია: --
 
ძალ?ან სა?ნტერესო გვერდ?ა,გმადლობთ


<
 • პუბლიკაციები: 0
 • კომენტარები: 0
 • ICQ: --
27 აპრილი 2015 13:19

lalala

ციტატა
 • ჯგუფი: სტუმარი
 • რეგისტრაცია: --
 
rogro xdeba vardis damynoba veravin metyvis?rogor gavamravlo juja vardi????კომენტარების დამატება

სახელი:*
ელ-ფოსტა:*
კომენტარები:
შეიყვანეთ კოდი: *